Споразумение за сътрудничество между Университет Тенеси, гр.Мемфис, САЩ и Медицински университет-София