Договор за съвместна дейност с Белградския университет-Сърбия и Медицински университет-София