Договор за сътрудничество между Университет по медицина и фармация „Виктор Бабес” Тимишоара, Румъния и Медицински университет- София.