Споразумение за академичен и образователен обмен между университета Хирошима, Япония и Медицински университет-София.