Договор за академичен обмен и сътрудничество, подписан между Медицински колеж –Хього, Япония и Медицински университет-София.