Индивидуални стипендии за дейности по програма Мария Склодовска-Кюри на Хоризонт 2020