За кандидатстване през летния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект „Студентски стипендии”