Покана за кандидатстване за стипендии за Норвегия, Исландия и Лихтенщайн