Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.