Възможност за участие на преподаватели и студенти от МУ-София в ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"