Университетът на град Павия, Италия, отпуска дванадесет стипендии за 2014 г.