КАМПАНИЯ за кандидатстване за Европейски стипендии - летен семестър на учебната 2012 / 2013 година