СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ВЪВ ФРАНЦИЯ