Стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната година 2013/2014 година.