Франкофонската организация обявява награда за млад учен