Конкурс за млади учени за едномесечно обучение във високотехнологични научни комплекси