Медицински Университет – София съучредител на Alliance for Oral Health Across Borders