Среща на български студенти с потенциални работодатели от Франция.