Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии