Агенцията на Франкофонските университети отпуска стипендии за учебната 2010/ 2011 учебна година