Японският национален комитет към Международния съюз за борба с рака обявява стипендия.