Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на Ректората на МУ-София набира служители за участие в обучителни курсове