Лекция на тема "Перспективи пред био-електрониката"