СТУДЕНТИ КЛАСИРАЛИ СЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕВРО-СТИПЕНДИИ