Стипендии от Европейския социален фонд за зимния семестър на учебната 2009/2010 год.