Съветът за Научни изследвания на Норвегия обява процедура за набиране на кандидати за стипендии за научни изследвания