AUF обяви процедура по набиране на кандидати за стипендии за мобилност за докторанти за учебната 2010/2011 год.