Меморандум за разбирателство между МУ – София и Украинската медицинска стоматологична Академия /Полтава, Украйна/