Договор за сътрудничество между МУ – София и Националния фармацевтичен университет /град Харков, Украйна/