Катедрата – постоянен център за обучение и преподаване 28 - 30.09.2018 г.