На 94-гододишна възраст почина Проф. д-р Петко Емануилов Петков