Ново признание за научния потенциал на студентите в МУ-София