Резултати и първо класиране в Медицински колеж за учебната 2018/2019 г.