ЗНАЧИМ УСПЕХ НА МЛАД УЧЕН ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ