Среща на Ректора със студенти от университета „И. М. Сеченов“, Москва