ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕДЕН СЕМИНАР ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВКСКА- КЮРИ, ХОРИОЗНТ 2020, СХЕМАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СТИПЕНДИИ(IF).