БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ МУ-СОФИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА БИО-БАНКИ КАТО ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН