Курс по „Методология на научното изследване - обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за докторанти