НАГРАДИ ЗА ИЗТЪКНАТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ПОВОД КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ