РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА КАТЕДРАТА ПО НЕВРОЛОГИЯ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СОФИЯ - ЧЛЕН.-КОР. ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР ТРАЙКОВ – „МЕДИК НА ГОДИНАТА‘ 2017“