ФАКУЛТЕТЪТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ НА МУ-СОФИЯ СТАРТИРА НОВ ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ “ЕПСИЛОН”