Проф. В. Петкова, зам.-ректор на МУ-София по случай Патронния празник на университета пред в. Форум Медикус