Честване на Патронния празник на Медицински университет - София