> Покана за подаване на заявления за грантове, отпускани от италианското правителство за академичната 2018/2019г на чуждестранни граждани и граждани на Италия, живеещи зад граница.