> ОТВОРЕНИ ЗА УЧАСТИЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) ОТ ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020