> Във връзка с публикуването на ГОДИШНИЯ РАБОТЕН ПЛАН И БЮДЖЕТА за 2018г