НОВИ МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ