> Информация относно обявен конкурс по Трета многогодишна програма на Европейския съюз в областта на здравето 2014 – 2020 за 2018г