> ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО "БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ" (FET), РАМКОВА ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ 2020"