Тържествена промоция на Випуск 2017 на Фармацевтичен факултет на Медицински Университет- София